Predseda Slovenskej komory architektov rokoval so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR

Na stretnutí so štátnou tajomníčkou Ministerstva dopravy a výstavby SR JUDr. Katarínou Brunckovou predseda Slovenskej komory architektov (SKA) Ing. arch. Iľja Skoček v krátkosti predstavil úlohu a postavenie SKA ako stavovskej organizácie a vyzdvihol niekoľkoročnú snahu a aktívnu participáciu jej zástupcov prispieť k tvorbe nového stavebného zákona. Ilja Skoček zhrnul základne tézy stavebného zákona, ktoré SKA presadzuje.

Zo strany štátnej tajomníčky odznelo, že v pracovných skupinách pre tvorbu stavebného zákona naďalej rátajú s nominovanými zástupcami SKA, ktorí by svojimi odbornými znalosťami prispeli k jeho kvalitnému návrhu.

Na stretnutí sa ďalej venovali problematike riešenia výstavby nájomných bytov. Predseda SKA navrhol, že s cieľom získania optimálnych riešení by navrhol ich obstarávanie formou súťaže návrhov, kde ponúkol odbornú pomoc pri ich príprave zo strany SKA.