Predstavenie inštitútu súťaží návrhov na Žilinskom samosprávnom kraji

Zástupcovia SKA sa 8. júla 2020, spolu s regionálnym zástupcom, stretli s predsedníčkou Žilinského samosprávneho kraja Erikou Jurinovou. SKA iniciovala stretnutie v reakcii na vyhlásenie urbanisticko-architektonickej súťaže na revitalizáciu Slanického ostrova umenia, ktorú ŽSK vyhlásil bez overenia SKA. Zástupcovia SKA predstavili samosprávnemu kraju inštitút súťaží návrhov overovaných SKA a ponúkla spoluprácu pri ich organizácii a vyhlasovaní. Aktuálne sa pripravuje nová súťaž v súlade so súťažným poriadkom SKA.