PRIHLÁSENIE DO CENY ZA ARCHITEKTÚRU CE∙ZA∙AR 2011 DO KONCA APRÍLA

Posledný týždeň možného prihlásenia architektonických diel do Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2011.

Slovenská komora architektov vyhlásila jubilejný X. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2011.

Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách:

1. Rodinné domy

2. Bytové domy

3. Občianske a priemyselné budovy

4. Rekonštrukcia a obnova budov

5. Interiér

6. Exteriér

Navrhnúť na ocenenie možno architektonické dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky. O cenu sa môže uchádzať každý autor,  resp. člen autorského kolektívu, ktorý bude v čase podania prihlášky členom Komory.

O udelení Ceny bude rozhodovať sedemčlenná porota v dvoch kolách, zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota vyberá z prihlásených návrhov spravidla tri nominácie v jednotlivých kategóriách, v druhom kole po obhliadke nominovaných stavieb vyberie porota víťazné diela, pričom o konečných výsledkoch hlasovania je do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty. Nominácie budú známe po zasadnutí poroty, koncom júna 2011. Slávnostné vyhlásenie výsledkov CE∙ZA∙AR 2011 spojené s odovzdávaním cien je plánované na 6. októbra 2011.

Prihláška

Obsah
V prihláške musia byť uvedené: názov diela, meno autora/kolektívu autorov/ spoluautorov, miesto/adresa diela, kategória, v ktorej bude dielo súťažiť, rok realizácie, základná charakteristika diela (krátky text, ktorý bude podkladom pre uverejnenie diela v katalógu, prípadne v iných komunikačných materiáloch), prehľad portfólia autora/ateliéru a základná grafická a fotografická dokumentácia prihláseného diela s uvedením autora/ov fotografií a súhlasu autora/ov s ich uverejnením, vystavením a publikovaním.

Panel
Súčasťou prihlášky je závesný panel o rozmere 70 x 100 cm (vytlačený alebo nakašírovaný na kappa doske, s vyššou odolnosťou voči vyblednutiu a dlhšou životnosťou, vhodný na ľahkú manipuláciu a transport za účelom putovných výstav počas celého nasledujúceho roka). Panel musí obsahovať fotodokumentáciu diela s prihliadnutím na výber kategórie a popisku – názov diela, autora/ov diela a autora/ov fotografií.

Termín odovzdania
Prihlášku s panelom doručte prosím na Úrad Slovenskej komory architektov, Panská 15, 811 01 Bratislava, najneskôr do 30. apríla 2011.

Vymenová porota pre tento ročník v nasledovnom zložení:
■ Ing. arch. Andrej Alexy (Bratislava),
■ Arch. John. B. W. Bosch, BNA (Amsterdam),
■ Ing. arch. Aleš Burian (Brno),
■ Arch. Dipl. – Ing. Peter Riepl (Linz),
■ Ing. arch. Iľja Skoček (Bratislava),
■ Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (Liberec),
■ Prof. Peter Čanecký (Bratislava)

Informácie poskytuje Úrad Slovenskej komory architektov, tel. č. 02/5443 1080, 5443 1254, mail: komarch@komarch.sk.

PRIHLÁŠKA PRE ROK 2011 NA STIAHNUTIE

Informácie aj na špecializovanej web stránke aktuálneho ročníka www.ce-za-ar.sk

Podporte nás aj na facebook-u