Registrácia diel predĺžená do 1. júna 2020!

Termín prihlasovania predlžujeme do ďalšieho pondelka! Týmto by sme radi povzbudili Vás, architektky a architekti, aby ste neváhali a vyplnili jednoduchú prihlášku na https://www.cezaar.tv/.

V prípade, ak si nie ste istí dostatočnou prezentačnou kvalitou obrazovej časti Vašich podkladov, ohláste sa nám na: wagnerova@komarch.sk, ochotne tieto náležitosti doladíme k Vašej spokojnosti skôr, než budú postúpené na hodnotenie porotou.

Formulár sme tento rok rozšírili o evidenciu prihlasovaného diela v Registri architektonických diel, ktorý vedie Slovenská komora architektov. Tento úkon je realizovaný AUTOMATICKY (podaním elektronickej prihlášky do CE ZA AR), BEZ VYPĹŇANIA DODATOČNÝCH FORMULÁROV. (S ohľadom na aktuálnu situáciu spojenú s COVID19 je sprocesovanie evidencie zabezpečené zo strany SKA bezplatne.)

Iba zhrnieme, že podmienky z minulého roka zostávajú v platnosti a sú nasledovné – registrovať dielo je možné:

  • architektami, ktorí sú členmi Slovenskej komory architektov,
  • také, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.

Tešíme sa na Vaše prihlášky!

Z verejných zdrojov podporil hlavný partner projektu

Tlačová správa – výzva na prihlasovanie diel CE ZA AR 2020