Prihláste svoje dielo do 16. ročníka CE ZA AR 2017

 

Vážené kolegyne a kolegovia,

každým rokom sa snažíme aktivity našej komory rozširovať a skvalitňovať. 16. ročník CE ZA AR prináša novinku v podobe digitálneho prihlasovania architektonických diel. Záujemca vyplní online prihlášku, na základe ktorej bude automaticky vygenerovaný súťažný panel, ktorého tlač spolu s portfóliom zabezpečí úrad Slovenskej komory architektov. To by malo zásadne uľahčiť architektom proces prihlásenia ich diel a tiež znížiť náklady spojené s prípravou, vyhotovením a doručením výstavného panelu na úrad SKA. Jednotne upravené panely budú počas nasledujúceho roka zároveň využité pre účely série výstav CE ZA AR. Za prihlásenie každého diela bude účtovaný jednorazový režijný poplatok 30 EUR, ktorý bude použitý na digitálne spracovanie a vyhotovenie súťažného panelu a portfólia.

Kedy a ako môžete prihlásiť svoje dielo:

Prihlasovanie diel do CE ZA AR je možné v termíne od 4. 4. do 3. 5. 2017. Po uplynutí tejto lehoty sa prihlasovanie automaticky uzatvorí.  

Prihlášku s pokynmi na prihlásenie vrátane všetkých informácií nájdete na www.cezaar.tv, ktorá je jediným oficiálnym webom s možnosťou elektronického prihlasovania diel.

 

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda

 

  Tlačová správa - vyhlásenie 16. ročníka CE ZA AR 2017 (441,5 KB, 426 hits)