PROMENÁDNY MOST V BRATISLAVE

Vážené kolegyne a kolegovia,
vzhľadom na mnohé otázky na najnovší vývoj problematiky rekonštrukcie / novej konštrukcie Starého mosta v Bratislave a na to, že od môjho úvodníka, uverejneného v Informáciách SKA č. 2/2012, prešiel ďalším turbulentným vývojom, aktuálne uverejňujeme po dohode a so súhlasom architekta Igora Marka návrh na architektonické stvárnenie novostavby Starého mosta a verejného priestoru predmostí, ktorý ako podklad pre spoluprácu so zazmluvneným projektantom rekonštrukcie mosta pripravila jeho architektonická kancelária FoRM Associates v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva z 29. marca 2012. Ku bookletu pripájame krátky popis a vyhlásenie FoRM Associates ku uzneseniu následného zasadnutia mestského zastupiteľstva dňa 26. apríla 2012.

Bratislava dňa 10. mája 2012

Ing.arch. Juraj Šujan
predseda Slovenskej komory architektov


ARCHITEKTONICKÉ STVÁRNENIE NOVOSTAVBY STARÉHO MOSTA V BRATISLAVE
A VEREJNÉHO PRIESTORU PREDMOSTÍ

Starý most je dôležitým architektonicko-urbanistickým elementom v centre hlavného mesta, a preto novostavba musí okrem dopravného, cyklistického a pešieho prepojenia ponúknuť aj kvalitný verejný priestor v podobe promenádneho mosta s mestským charakterom. Nový promenádny most by sa tak stal nie len prechodnou spojnicou, ale aj cieľovou destináciou pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy. Tento návrh je voľným pokračovaním ideovej štúdie Starého “zeleného” mosta (Bratislavské mestské zásahy, 2008).

Nové riešenie nových peších a cyklistických lávok preorientuje Bratislavu k Dunaju, nadväzujúc na trend, ktorý určilo nábrežie Eurovea, a s ktorým ráta aj plánovaný rozvoj na Petržalskom brehu Dunaja. Súčasťou vypracovaného návrhu sú verejné priestory predmostí, ktoré majú kontinuálny parkový charakter a prepájajú existujúcu zelenú infraštruktúru na oboch brehoch rieky. Konštrukčné riešenie promenádnych častí mosta nemení základnú návrhovanú nosnú koštrukciu.

Asymetrické usporiadanie navrhovaných peších a cyklistických lávok reaguje na denný režim svetla a pohľady z mosta. Na východnej strane mosta navrhujeme priamu pešiu lávku, ktorá je paralelná s cyklotrasou v oboch smeroch. Na tejto strane je možné vytvoriť menšie oddychové priestory s jednoduchým sedením nad centrálnymi piliermi mosta. Poobede a večer ľudia prirodzene využijú na prechod západnú lávku, ktorej meandrujúca forma vytvára promenádny priestor s výhľadmi na panorámu mesta, zákutiami na posedenie a priestormi pre rôzne aktivity. Starý most by sa tak stal hl’adiskom, a zároveň aj javiskom diania v centre Bratislavy.

Londýn dňa 10. mája 2012

Igor Marko MA ARCH, ARB
Director, FoRM Associates


  1__Promenadny_most_uvod_FoRM.pdf (130,5 KB, 776 hits)

  2__Promenadny_most_BOOKLET_FoRM.pdf (2,8 MB, 1 482 hits)

  3__Vyhlasenie_FoRM_120509.pdf (114,5 KB, 716 hits)

  4__InfoSKA_2_2012_Stary_most.pdf (887,1 KB, 706 hits)