Prvá vernisáž výstavy XVI. ročníka CE∙ZA∙AR 2017 v Prešove

Pozývam Vás v mene predstavenstva, ako aj v mene svojom na prvú vernisáž výstavy XVI. ročníka CE∙ZA∙AR 2017 všetkých prihlásených, nominovaných a ocenených diel Ceny za architektúru, ktorá sa uskutoční 9. novembra 2017 o 17:00 hod. v Creative Design gallery (Štefánikova 24, Prešov).

Výstava potrvá do 26. novembra 2017.

pozvánka

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda