PRVÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV O VYKONANIE AUTORIZAČNEJ SKÚŠKY

N O V I N K A


JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov

.

Úrad Slovenskej komory architektov pripravil pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorý sa uskutoční

13. septembra 2011 od 8 hod.

v priestoroch Veľkej zasadačky Úradu komory. Cieľom seminára je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.) a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov. Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

  PRVÝ SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV O VYKONANIE AUTORIZAČNEJ SKÚŠKY (588,1 KB, 927 hits)


  ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA a ÚČTOVNÝ DOKLAD (37,0 KB, 912 hits)