Regionálne stretnutie urbanistov a architektov ZUUPS

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,

ZUUPS – Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie Vás pozýva na Regionálne stretnutie urbanistov a architektov ZUUPS štvrtok, 23. novembra 2017 od 16:00 do 18:30 hod. v priestoroch SAS.

Hlavné témy stretnutia:

  • Architektonická polika
  • Výnimka z ÚPN – právomoc hlavného architekta?
  • Voľba členov do Rady ZUUPS

Podujatie je zaradené do sústavného vzdelávania architektov SKA s hodnotou 10 kreditov – typ B.

Viac informácii nájdete tu a v pozvánke.