Register diel

226Sieň revolučných tradícií ČSPD
225Malometrážne byty - 44BJ
224Rodinný dom Lazany
119/2021Nájomný bytový dom - Hriňová
118/2021Dom smútku, Trenčín - Juh
117/2021ZNS - OD CENTRUM BARDEJOV
116/2021Prevádzková budova Stavoprojektu
115/2021Dostavba Krajskej odborovej rady
114/2021Pamätná izba a rekonštrukcia vápenky v Nemeckej
113/2021Krematórium Banská Bystrica
112/2021Stredná priemyselná škola spojovej techniky Jozefa Murgaša
111/2020Bytový dom Casa Callas
110/2019Balneoterapia a stravovacie stredisko
109/2019KC CINTORÍN BRATISLAVA VÝCHOD, t.č. Cintorín Vrakuňa (Ružinov)
108/2019Rekonštrukcia námestia mesta Sabinov
107/2019Mestský cintorín Prešov - Šváby
106/2019Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka - urbanistická štúdia
105/2019KC Scala – rekonštrukcia kina Scala a dostavba objektu záhradného kina
104/2019Rekonštrukcia domu smútku Prešov Šváby+interiér
103/2018Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami - RD POT
102/2018Prevádzková budova generálneho riaditeľstva TATRASKLO
101/2018Viladom OLILEA
100/2018OMNIA BUSINESS CENTER
99/2018Bytové domy pri potoku
98/2018Areál bývalých kasární na ul.J. Kréna v Novom Meste Nad Váhom
97/2018CAMPUS STU - architektonicko-urganistická štúdia
96/2016Rekonštrukcia a prestavba obj. č. 4, 5, Jakubovo námestie, Bratislava SÍDLO KONGREGÁCIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV
95/2016Vila Mudroňova, Bratislava
94/2016Humanizácia Bratislava – Petržalka, urbanistická štúdia
93/2015Bytové domy Šaľa, Kráľovská ul.
92/2015Prístavba a rekonštrukcia budovy správy katastra Galanta
91/2015Bytový do Handlová
90/2015Rodinný dom H
89/2015Vila pri Váhu
88/2015Rodinný dom v Osade
87/2015Vila na rovine
86/2015Vila B
85/2015Vila na záhrade
84/2015Obchodný dom v Šali
83/2015Športovo-relaxačný areál v Malinove
82/2015Galéria FOCESA
81/2015Námestie S.H. Vajanského v Martine – urbanisticko arch. štúdia
80/2015Pešia zóna Šaľa
79/2015Pešia zóna – Centrum Nové Zámky
78/2014Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky
77/2014Slovenský pavilón EXPO Zaragoza 2008
76/2014Divadelna fakulta VŠMU, Bratislava
75/2013PETRŽALKA CITY
74/2013Rodinný dom, Trenčín
73/2013Rodinný dom, ul. Na Stráni, Bratislava
72/2012Modulové domy NEST BOX
71/2011Bratislavské podhradie, Zóna Zuckermandel,
70/2011Zlaté Piesky Bratislava - urbanistická štúdia zóny
69/2011Televízna veža, Bratislava - Kamzík
67/2011BYTOVÝ DOM OCTOPUS HABITAT BRATISLAVA
66/2011Polyfunkčný areál /Enchanté/ Škultétyho 15 a 17, Prešov
65/2011Interiér Slovenskej komory architektov, Panská 15, Bratislava
64/2011Bytový dom A + B
63/2011Polyfunkčný objekt Cassovar Biznis Centrum I.
62/2011Polyfunkčný objekt TatraCity
61/2011SVEC 2011 - Samosprávne výchovno-edukačné centrum
60/2011Stredisko chovu koní Ľupčianska Magura
59/2011Rekonštrukcia nádvoria kostola ECAV - Nové Mesto nad Váhom
58/2011Regulačný plán Městské památkové rezervace Nový Jičín - urbanistická koncepcia územia
57/2011Urbanistická koncepcia Územného plánu rekreačnej zóny Zelená Voda - Nové Mesto nad Váhom
56/2011Urbanistická koncepcia Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom
55/2011Fontána času, Nové Mesto nad Váhom
54/2011Rekonštrukcia námestia Slobody, Nové Mesto nad Váhom
53/2011Bytové domy Čachtická, Nové Mesto nad Váhom, 2. etapa
52/2011Bytové domy Čachtická, Nové Mesto nad Váhom, 1. etapa
51/2011Condominium Renaissance, Bratislava - Dlhé Diely
50/2011Rezidencia Bárdošov, Bratislava
49/2011Obytný súbor Opoj Pod hájom
48/2011Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava
47/2011Obytný súbor ROZADOL, Ružová Dolina, Bratislava
46/2011Obytný komplex Prvej stavebnej sporiteľne a Tatra banky, Stromová ul., Bratislava
45/2011Budova ústredia Prvej stavebnej sporiteľne, Bajkalská ul., Bratislava
44/2011Vstupné objekty areálu Slovenskej televízie, Mlynská dolina
43/2010Prognóza dlhodobého rozvoja Bratislavy
42/2010Bariérové bytové domy - sociálne bývanie - I. etapa, Bratislava - Devínska Nová Ves, časť Kostolné
41/20104 rodinné domy v Kráľovskom údolí, Baratislava
40/2010Sústredená výstavba rodinných domov Chorvátky Grob - Čerešňové - Čierna Voda
39/2010Polyfunkčný dom na Mikuláškej ulici, Bratislava
38/2010Bytový súbor na Machnáči, Bratislava
37/2010Amfiteáter na Búdkovej ceste, Bratislava
36/2010Polyfunkčný bytový dom „Pentagon“, Podunajské Biskupice, Bratislava
35/2010Sídlisko „Medzi Jarkami“, Podunajské Biskupice, Bratislava
34/2010Reprezentačné zariadenie Javorina, Vysoké Tatry
33/2010Radové rodinné domy, Fialkové údolie, Bratislava
32/2010Hotel Liptov, Jasná
31/2010Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej ul. v Bratislave
30/2010Bytový dom na Medenej ul. v Bratislave
29/2010Účelové zariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky Hotel Bôrik
28/2010Sídlisko „Februárka“ na Račianskej ulici
27/2010Hotel Dukla, Bratislava
26/2010Obytný súbor Košická ul.
25/2010Základná škola na Dubovej ulici, Bratislava
24/2009RIVERK PARK II. – Predbežný hmotovo priestorový a funkčný prevádzkový návrh
23/2009Administratívna budova štátnej pokladnice, Bratislava
22/2009Nadstavba nad administratívnu budovu Národného centra zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26
21/2009Bytový dom, Malacky
20/2009Hotel Marrols, Bratislava
19/2008Dom kultúry ROH Banská Bystrica
18/2007Administratívna budova INGSTEEL, Bratislava
17/2007Café Metropol, Bratislava
16/2007Expozitúra Národnej banky Slovenska, Lučenec
15/2007Obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava
14/2007Vila HROZNO, Bratislava
13/2007Vila Devín, Bratislava-Devín
12/2007Dom nábytku ATRIUM, Bratislava
11/2007Evanjelický kostol, Nitra – Staré Mesto
10/2007Rímskokatolicke Pastoračné Centrum, Bratislava
9/2007Budova centrály VÚB, Bratislava
8/2007Bytový dom „D“, Šamorín
7/2007Garáže Westend, Bratislava
6/2007WESTEND, Bratislava
5/2007TATRACENTRUM, Bratislava
4/2006Zateplenie budovy Krajského úradu Banská Bystrica - rekonštrukcia fasád
3/2006Dostavba Krajského úradu v Banskej Bystrici - nadstavba a vstavba
2/2006Dostavba Krajského úradu v Banskej Bystrici - zasadačky I., II.
1/2006Administratívna budova Stredoslovenského KNV