Registrácia do medzinárodnej architektonickej súťaže Brick Award 22 je stále možná

Slovenskí architekto majú možnosť predstaviť svoje najnovšie architektonické projekty, v ktorých dominuje alebo exceluje práve tehla, v celosvetovej súťaži.  O víťazoch v piatich kategóriách rozhoduje odborná porota zložená zo svetových expertov na architektúru. Architekti môžu svoje diela prihlásiť do 8. apríla 2021.

Zámerom organizátorov je poukázať na potenciál tehly v moderných a inovatívnych realizáciách budov. V súťaži rozhoduje kvalita, originalita i funkčnosť. Oceňujú sa diela, ktoré vyjadrujú kontinuitu v práci s tehlou a uplatňujú nový kreatívny prístup v jej využití ako osvedčeného stavebného materiálu.

Vzhľadom na rastúci spoločenský význam energetickej úspornosti budov a požiadaviek na recyklovateľnosť stavebného materiálu sa jednotlivé projekty posudzujú aj cez optiku trvalej udržateľnosti.

Porota
Prihlásené práce hodnotí medzinárodná porota zložená z renomovaných architektov a kritikov. Medzi jej členov v minulosti patrili aj laureáti Pritzkerovej ceny a mnohé ďalšie významné osobnosti svetovej architektúry. Porota zo všetkých prihlásených diel vyberie do užšej nominácie 50 projektov. Následne určí výhercov jednotlivých kategórií a vyhlási meno celkového víťaza a laureáta špeciálnej ceny.

Kategórie
• Feeling at home (Ako doma)
• Living together (Bývame spolu)
• Working together (Pracujeme spolu)
• Sharing public spaces (Zdieľame verejný priestor)
• Building outside the box (inovatívne koncepcie a spôsoby využitia tehál, akými sú nové stavebné technológie alebo na mieru vyrábané tehly, alebo využitie novej ornamentiky v projekte)

Podmienky pre prihlásenie diel
Architekti môžu svoje diela prihlasovať do 8. apríla 2021, v prípade, že spĺňajú nasledujúce podmienky:
• významná časť stavby musí byť postavená zo stavebného materiálu na báze pálenej keramiky (tehlové bloky, lícové tehly, keramická dlažba, keramická strešná krytina, tehlové fasádne panely),
• dielo musí byť dokončené v roku 2018 alebo najneskôr,
• stavba musí spĺňať kritéria jednej zo súťažných kategórií,
• účasť v súťaži nie je podmienená použitím výrobkov spoločnosti Wienerberger.

Ako sa do súťaže prihlásiť?
Diela možno prihlasovať len do 8. apríla 2021 prostredníctvom online formulára https://www.brickaward.com/Submission.html. Ku každej prihlásenej stavbe treba priložiť fotografie objektu, informácie o projekte a jeho autorovi.
Víťazi jednotlivých kategórií získavajú finančnú odmenu 5 000 eur a celkový víťaz dostane 7 000 eur.
Víťazné a nominované projekty budú tiež prezentované prostredníctvom knižnej publikácie „BRICK 22“, zostavenej expertmi z oblasti architektúry.

Viac informácií o súťaži a formulár na registráciu nájdete na https://www.brickaward.com/ alebo na www.wienerberger.