Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – výsledky súťaže

Mesto Trnava vyhlásilo v októbri súťaž na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná.   Cieľom bolo nájsť najvhodnejší návrh obnovy charakteristických sídliskových vnútroblokov a blízkeho okolia. Do prvého kola dvojkolovej súťaže sa zapojilo 12 kolektívov. Z nich následne vybrala porota v štvoricu najlepších, honorovaných sumou 1700 € bez DPH. Hodnotiaca komisia rozhodla v druhom kole o výsledkoch nasledovne:

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnava