ROZHOVORY S VEDOU: BRATISLAVA – MESTO BEZ IDENTITY?

Vážení a milí priatelia, Alumni klub STU si vás dovoľuje pozvať na utorkové Rozhovory s vedou, ktorých hosťom bude doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková prodekanka Fakulty architektúry STU vedúca oddelenia architektúry ÚSTARCH

Besedovať budeme na  tému BRATISLAVA – mesto bez identity?

Klubové stretnutie sa uskutoční 1. marca 2011 o 14:00 hod. vo veľkej zasadačke rektora STU, 3. posch., Vazovova 5.

Tešíme sa na stretnutie s vami pri prednáške bohatej na mnoho nových a inšpirujúcich informácií, ku ktorým budete môcť pridať vaše otázky a diskusné pohľady. Priateľskú atmosféru nám opäť spríjemní i rozvoniavajúca kávička.