Rozlúčka s architektom Antonínom Stuchlom

Antonín Stuchl

Úrad Slovenskej komory architektov s ľútosťou oznamuje, že dňa 20. júla 2016 vo veku 94 rokov nás opustil autor územnoplánovacej dokumentácie mesta Žilina Ing. arch. Antonín Stuchl. Týmto vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.

Tlačová správa