Rozlúčka s Ing. arch. Jánom Kubinom

So zármutkom sme prijali informáciu, že 5. septembra 2020, vo veku 61 rokov, po dlhej chorobe zomrel architekt a urbanista

Ing. arch. Ján Kubina

Posledná rozlúčka sa bude konať 9. septembra 2020 o 14.00 hod. v Dome smútku v Dolnom Kubíne.

Úprimnú sústrasť rodine a česť jeho pamiatke!