Rozlúčka s Ing. arch. Jurajom Hlavicom

So zármutkom sme prijali informáciu, že 14. septembra 2020, vo veku 85 rokov, zomrel architekt Ing. arch. Juraj Hlavica. Posledná rozlúčka sa bude konať 21. septembra 2020 o 13.15 hod. v krematóriu v Bratislave.
Úprimnú sústrasť rodine a česť jeho pamiatke!