Rozlúčka s významným architektom Ferdinandom Milučkým

Úrad Slovenskej komory architektov s ľútosťou oznamuje,
že dňa 26. júla 2019 vo veku 89 rokov nás opustil

Ing. arch. Ferdinand Milučký

 

 Posledná rozlúčka sa bude konať 1. augusta 2019 o 11:00 hod. v „jeho“ Krematóriu Bratislava.

Česť jeho pamiatke