Rozlúčka s významným architektom prof. Tiborom Alexym

Úrad Slovenskej komory architektov s ľútosťou oznamuje, 
že 2. septembra 2018 zomrel vynikajúci architekt a urbanista,  vysokoškolský pedagóg a výborný človek

prof. Ing. arch. Tibor Alexy, DrSc.

Posledná rozlúčka sa bude konať v piatok 7. septembra 2018 o 15.15 v bratislavskom Krematóriu.

  prof._Alexy_Tibor.pdf (257,1 KB, 297 hits)