SAINT-GOBAIN FÓRUM 2017

Zelené strechy ako výzva alebo príležitosť
 
Pozývame Vás na prednášku autorizovanej krajinnej architektky Evy Wernerovej, ktorá vystúpi vrámci podujatia SG fórum a podelí sa o teoretické východiská, skúsenosti a históriu zelených striech u nás a vo svete s pripomenutím konkrétnych realizácií. Po pani Wernerovej vystúpia na konferencii odborníci s prednáškami o  technických aspektoch vegetačných striech a plochých striech, ale aj s ponukou komplexného poradenstva v oblasti akustiky, suchej výstavby a izolácií v interiéri. 
 
Názov podujatia: SG fórum 2017

Košice
Kedy24. 10. 2017 (utorok) od 8,30
Kde:   Double Tree by Hilton 
 
Bratislava
Kedy26. 10. 2017 (štvrtok) od 8,30
Kde:   Hotel Tatra
 
Vzhľadom na obmedzené kapacitné možnosti je účasť podmienená registráciou na stránke organizátora do 23. 10. 2017 (pondelok). http://www.sgforum.sk/sk/prihlaska/

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania Slovenskej komory architektov ako podujatie C s počtom kreditov 5.

Bližšie informácie nájdete v pozvánke.
 
Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov