Salón drevostavieb 2014

výstava pod záštitou Slovenskej komory architektov bude prezentovaná  na veľtrhoch

 Nábytok a bývanie v Nitre  v dňoch 11. – 16. 3. 2014

a CONECO v Bratislave v dňoch  26. – 29. 3. 2014

Voľné vstupenky pre záujemcov, členov komory, sa generujú elektronicky (pozri príloha).

  Salón drevostavieb (188,0 KB, 604 hits)