Seminár „Energetická hospodárnosť budov – hodnota za peniaze“

SPP-distribúcia, a.s. v spolupráci so Slovenskou komorou architektov
Vás pozývajú na seminár
„Energetická hospodárnosť budov – hodnota za peniaze“ 

ktorý sa uskutoční: 18. apríla 2018, Dom techniky ZSVTS KE s.r.o., Košice

Registrácia: 12.30 h.
Začiatok semináru: 13.00 h.  ukončenie o 15.00 h.
Seminár bude pozostávať z dvoch prednášok po cca. 45-50 min. plus diskusia,

Prednášajúci:
prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. (STU, SvJ) ako nezávislý odborný garant
           prednáška: Budovy s takmer nulovou potrebou energie – realita či fikcia?

Ing. Radovan Illith, PhD. (SPP-distribúcia, a.s.)
          prednáška: Porovnanie viacerých vykurovacích systémov pre rodinné domy, vrátane solárnych  
           a fotovoltaických panelov a ich kombinácie – projekty s reálnym CAPEX.

Seminár je zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu C – pod záštitou SKA s počtom kreditov 5.

Seminár sa bude konať aj v Bratislave 23. mája 2018. O podrobnostiach Vás budeme včas informovať.

Po absolvovaní seminára bude členom SKA e-mailom zaslané potvrdenie o účasti.
Záväznú prihlášku prosíme zaslať v termíne do 17. apríla 2018 (utorok) e-mailom na adresu: komarch@komarch.sk; bližšie informácie 0911 443 415.

Záväzná prihláška