Seminár k vybraným aspektom udržateľnej architektúry:

Vážení kolegovia,

Rád by som Vás pozval na podujatie, ktoré sa pod názvom Seminár k vybraným aspektom udržateľnej architektúry: “Medzi nevyhnutnosťou a trendom”, bude konať 29. novembra 2012 v priestoroch Úradu Slovenskej komory architektov.

Dovoľte mi citovať odborného garanta seminára, Ing. arch. Pavla Paňáka:

„Architekti budú prednášať o stave, paradoxoch a protirečeniach témy, o jej súvislostiach s architektonickými hodnotami, o význame fázy konceptu a počiatočných rozhodnutí, o svojej úlohe pri osvete klienta, o renesancii dávnych staviteľských múdrostí, o premenách v užívaní domov, o súvislostiach témy a nových urbánnych koncepcií.“

Prednášajúcimi sú poprední zahraniční a slovenskí odborníci na problematiku udržateľnosti. Osobitne by som Vás chcel upozorniť na hlavného rečníka, ktorým je viedenský architekt Juri Troy, absolvent Vorarlberg Technical University v Insbrucku a viedenskej Akadémie výtvarných umení. V roku 2003 založil vo Viedni ateliér Troy a v roku 2011, Juri Troy architects; počas svojej tvorby získal množstvo prestížnych ocenení. Medzi iným je laureátom International Green Good Design Award 2012, Greenbuilding FrankfurtRheinMain 2011, International Chicago Athenaeum Award 2011 a Energy Efficiency Award 2011. Medzi jeho výnimočné diela patrí Velux Sunlight House v Pressbaume.

 

Celý seminár bude simultánne tlmočený z/do nemeckého jazyka.

 

Termín na prihlásenie je najneskôr do 26. novembra 2012; priestory Úradu sú kapacitne limitované a preto Vás prosím, aby ste v prípade záujmu vyplnili priloženú prihlášku. Pri vysokom počte záujemcov budú uprednostnení členovia Slovenskej komory architektov.

Seminár je zaradený do Celoživotného vzdelávania Slovenskej komory architektov.

Teším sa na vašu účasť,

 

Ing. arch. Juraj Šujan

predseda Slovenskej komory architektov

  Program seminára (226,1 KB, 780 hits)

  Prihláška na seminár (48,5 KB, 608 hits)