Seminár o autorskom práve a licenčná zmluva

Seminár o autorskom práve a licenčná zmluva

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,

           dovoľujeme si Vás informovať o možnosti zúčastniť sa Seminára o autorskom práve k Licenčným zmluvám.

Dátum: 28. júna 2017

Miesto: Smart Light, Pestovateľská 8A, Bratislava

Prednášať bude popredný český expert na autorské právo Mgr. Rudolf Leška.

           Účasť na seminári je bezplatná. Vašu účasť prosím potvrdiť zaslaním vyplnenej prihlášky do 26. júna 2017 na komarch@komarch.sk. Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

          Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

Ing. arch. Imrich Pleidel

predseda Slovenskej komory architektov

  Záväzná prihláška - AP (51,0 KB, 233 hits)

  Záväzná prihláška - AP (347,1 KB, 222 hits)

  Program seminára (276,2 KB, 229 hits)