SEMINÁR O AUTORSKOM PRÁVE V KOŠICIACH

Slovenská komora architektov reflektujúc na mnohé podnety svojich členov a po pozitívnom ohlase na seminár s rovnakým obsahom, ktorý sa konal koncom minulého roka v Bratislave, sa rozhodla zorganizovať  opäť v spolupráci s renomovanou advokátskou a patentovou kanceláriou Vojčík & Partners, s.r.o. odborný seminár o autorskom práve 27. júna 2012 v Košiciach.

.

Cieľom seminára je poskytnúť architektom najmä základné informácie o autorskoprávnej ochrane architektonických diel a možnostiach uplatňovania prostriedkov právnej ochrany k dielam architektov s dôrazom na uzatváranie licenčných zmlúv s objednávateľmi a investormi. Účastníci bratislavského seminára obzvlásť uvítali orientáciu seminára na architektonické špecifiká, aplikáciu teoretických princípov na prípady z reálnej praxe architektov a v rámci diskusie aj vzájomnú výmenu skúseností z danej oblasti.

 .

JUDr. Viera Hanuláková,

riaditeľka úradu Slovenskej komory architektov

  PROGRAM SEMINÁRA A POKYNY REGISTRÁCIE (10,9 KB, 821 hits)

  ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA (26,0 KB, 589 hits)

  ÚČTOVNÝ DOKLAD (31,5 KB, 692 hits)