Seminár o autorskom práve vol. II

seminar_AP

Účasť na seminári je bezplatná. Vašu účasť potvrďte do 7. marca 2016 na komarch@komarch.sk. Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

Záväzná prihláška