Seminár o autorskom práve (vol. III) “Licenčné zmluvy”

seminar-iii

 

Účasť na seminári je bezplatná. Vašu účasť potvrdíte zaslaním vyplnenej prihlášky do 17. októbra 2016 na komarch@komarch.sk. Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

  Prihláška (345,8 KB, 0 hits)

  Prihláška na seminár o autorskom práve (doc) (51,5 KB, 202 hits)