Seminár o nových požiadavkách v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

Občianske združenie Združenie pre zatepľovanie budov, Technický a skúšobný ústav stavebný n.o., Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou komorou architektov Vás pozývajú na odborný seminár Nové požiadavky na navrhovanie ETICS z hľadiska protipiarnej bezpečnosti, ktorý sa uskutoční v stredu 14. júna 2016 v budove Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností (Koceľova 15, Bratislava).

Vyplnenú záväznú prihlášku zasielajte na adresu stav@zsvts.sk. Uzávierka prihlášok je 10. júna 2016.  Členovia SKA sa registrujú za zvýhodnený účastnícky poplatok.

Seminár je zaradený do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B – pod záštitou SKA s počtom kreditov 10.

  Program (234,2 KB, 0 hits)

  Prihláška (34,4 KB, 327 hits)