Seminár “Pomaly či rýchlo – Architektúra v dobe disruptívnych inovácií”

Vážená pani architektka, vážený pán architekt,

Slovenská komora architektov v spolupráci so Semmelrockom Vás pozývajú na seminár:

 Pomaly či rýchlo
Architektúra v dobe disruptívnych inovácií

Kedy: 16. apríla 2019 od 15:30 hod.
Kde: v priestoroch Slovenskej komory architektov, Námestie SNP 18, Bratislava

Hostia:

  • Ing. Mgr. Miriam Pavlíková Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Ing. arch. Pavol Paňák, architekt
  • Ing. arch. Kornel Kobák, architekt
  • Mgr. David Bárta, konateľ CityOne s.r.o., Brno, ČR
  • Mgr. Ján Hrončák, CEO, CVIKER Corporation, Reston, USA
  • Ing. arch. Michal Pasiar, prezident BIM asociácia Slovensko

Témou seminára je dopad disruptívnych spoločenských a technologických inovácií na architektúru a architektonickú profesiu. Rýchle inovačné vlny súčasnosti sú sprevádzané úplne novými fenoménmi digitálnej doby, novými technológiami a možnosťami okamžitého spoločenského zdieľania informácií. Provokovanie k inovatívnosti a tvorivosti, rýchle testovanie často absurdných nápadov, je dnes paradigmou spoločnosti posadnutej snahami o progres a rast.

Architektúra je však zo svojej podstaty umením pomalosti, umením dôkladnej prípravy a dômyselnej realizácie. Zároveň je umením celistvosti a dôslednej koordinácie súvislostí. Dnešná disruptívna doba takejto pomalosti zdanlivo nepraje. Napätie alebo symbióza medzi pomalou, premyslenou a angažovanou architektonickou tvorbou a tvorbou poháňanou motorom rastu, technologického pokroku a inovácií je dnes zásadnou dilemou architektonickej profesie.

Príspevky hostí seminára by mali podporiť vnímanie a prehĺbiť pochopenie súvislostí doby a ponúknuť tak rámec na odbornú a otvorenú diskusiu o týchto fenoménoch.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

Prosíme z organizačných a kapacitných dôvodov o vyplnenie a zaslanie záväznej prihlášky  do 15. 4. 2019 na e-mail: komarch@komarch.sk.

 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka výboru pre profesijné vzdelávanie

  Záväzná prihláška (103,2 KB, 340 hits)