Seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov v Banskej Bystrici

Slovenská komora architektov organizuje v poradí druhý seminár pre spracovateľov súťažných podmienok a porotcov, ktorý sa bude konať vo štvrtok 16. 2. 2017 o 13:00 hod. v Banskej Bystrici (Námestie SNP 7, 1. poschodie).

Vzhľadom na kapacitné obmedzenia, prosíme potvrdiť účasť zaslaním vyplnenej prihlášky do 10. 2. 2017 na komarch@komarch.sk.  Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

Účastnícky poplatok pre členov SKA je 10,-€ a pre nečlenov 20,-€.

Podmienkou zapísania do zoznamu porotcov je autorizácia a povinné členstvo v Slovenskej komore architektov v trvaní najmenej 3 rokov, spracovateľom súťažných podmienok môže byť autorizovaný architekt bez podmienky dlhšieho členstva.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov.

 

  Záväzná prihláška (39,2 KB, 215 hits)