Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky – 5. 9. 2018

Úrad Slovenskej komory architektov pravidelne usporadúva pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky seminár, ktorého cieľom je nielen odborne pripraviť žiadateľov na písomný test a ústnu časť skúšky, ale zároveň poskytnúť relevantné odborné poznatky a informácie potrebné pre úspešné manažovanie architektonických ateliérov (autorsko-právna ochrana diel, zmluvy, Stavebný zákon a pod.)

Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

  PROGRAM seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (372,8 KB, 476 hits)

  PRIHLÁŠKA na seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (560,9 KB, 460 hits)