Seminár SVA a vernisáž výstavy CE ZA AR v Levoči

Milé kolegyne, kolegovia a priatelia architektúry,

pozývame Vás v mene predstavenstva na siedmu vernisáž výstavy XVII. ročníka CE ZA AR 2018 všetkých prihlásených a nominovaných diel a laureátov Ceny za architektúru, ktorá sa uskutoční 1. augusta 2019 o 18:00 hod. v Spišskom múzeu, budova historickej radnice, Námestie Majstra Pavla 2, Levoča

Výstava potrvá do 29. augusta 2019.

Súčasne Vás Slovenská komora architektov pozýva na seminár

Alternatívne nástroje výpočtu honorárov za služby architekta

 

Seminár sa uskutoční pred vernisážou výstavy CE ZA AR vo štvrtok  1. augusta 2019 o 16.30 hod. v Spišskom múzeu,  budova historickej radnice, Námestie Majstra Pavla 2, Levoča. Odborným garantom seminára je Ing. arch. Imrich Pleidel podpredseda Slovenskej komory architektov.

Prosíme z organizačných a kapacitných dôvodov o vyplnenie a zaslanie prihlášky (v prílohe) do 30. júla 2019 na e-mail: komarch@komarch.sk.
Seminár sa bude konať za účasti minimálne 10 účastníkov.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Ing. arch. Iľja Skoček
predseda
Slovenskej komory architektov

  Pozvánka - vernisáž CE ZA AR Levoča (88,0 KB, 140 hits)

  Prihláška na seminár (106,1 KB, 159 hits)