Seminár SVA – Bardejov – reminding

Dovoľujem si Vám pripomenúť termín zaslania prihlášok na seminár

Pomaly či rýchlo 3
Architektúra pod náporom inovácií a zmien

 

Seminár sa uskutoční pred vernisážou výstavy CE ZA AR v utorok  10. septembra 2019 o 16.30 hod., Bašta – Kultúrno-komunitné centrum, Na Hradbách 94/3, Bardejov. Odborným garantom seminára je Ing. arch. Kornel Kobák 1. podpredseda Slovenskej komory architektov.

Prosíme z organizačných a kapacitných dôvodov o vyplnenie a zaslanie prihlášky (v prílohe) do 9. septembra 2019 na e-mail: komarch@komarch.sk.

Seminár sa bude konať za účasti minimálne 10 účastníkov.

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

 Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka
výboru pre profesijné vzdelávania

  Pozvánka - seminár (94,5 KB, 137 hits)

  Prihláška na seminár (105,2 KB, 0 hits)