SÉRIA PREDNÁŠOK: EURÓPSKY DOHOVOR O KRAJINE, STRATEGICKÝ ROZVOJ SKALICE, MOŽNOSTI ROZVOJA VIDIEKA, PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA SLOVENSKU

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Ústav manažmentu, v spolupráci so Združením pre urbanizmus a územné plánovanie Slovenska, si Vás týmto dovoľujú pozvať na cyklus prednášok, ktoré sa uskutočnia v nižšie uvedených časoch a priestoroch. Prosíme o rozšírenie tejto pozvánky medzi vašich študentov 4 a 5 ročníka, ako aj ďalších záujemcov.

22.11. Ing. Anna Dobrucká, Predseda Združenia pre urbanizmus a územné plánovanie
Téma: Európsky dohovor o krajine a jeho vplyv na krajinotvorbu
STU, Vazovova 5, Bratislava, miestnosť č. 301, čas 14.00-16.00

24.11. Ing. Vladislav Horňák, Vedúci Oddelenia strategického plánovania a marketingu
Téma: Strategický rozvoj mesta Skalica
STU, Vazovova 5, Bratislava, miestnosť č. 301, čas 13.00-15.00

1.12. Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
Téma: Možnosti rozvoja vidieka vďaka využitiu tradičného genofondu rastlín
STU, Vazovova 5, Bratislava, miestnosť č. 301, čas 13.00-15.00

2.12. Martin Kováč, Splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodní a krajiny
Téma: Protipovodňové opatrenia na Slovensku
STU, Aula Dionýza Ilkoviča, Mýtna 36, Bratislava, čas 14.00-17.00