Výkladové stanoviská ÚVO

 

Výkladové stanovisko ÚVO č. 1/2017 – Zadávanie podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb intelektuálnej povahy

  Výkladové stanovisko č. 1/2017 (208,4 KiB, 821 hits)

 

Výkladové stanovisko ÚVO č. 2/2017 – Zadávanie podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác

  Výkladové stanovisko č. 2/2017 (222,8 KiB, 1 652 hits)

 

Výkladové stanovisko ÚVO k elektronickým aukciám (k § 43 zákona o verejnom obstarávaní)

  Stanovisko UVO k elektronickým aukciam.pdf (235,5 KiB, 1 543 hits)