SKA naďalej trvá na obstarávaní projektu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách súťažou návrhov

I. podpredseda SKA – Kornel Kobák, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie pri predstavenstve SKA – Rudolf Žákovský a delegáti úradu SKA sa stretli vo štvrtok 8. októbra so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR za účelom prerokovania možnosti participácie architektov na dlho plánovanej výstavbe novej Univerzitnej nemocnice na bratislavských Rázsochách.

Slovenská komora architektov dlhodobo vyvíja aktivity voči orgánov verejnej správy a samosprávy aby podobu svojich investícii a súvisiace projektové činnosti obstarávala predovšetkým nástrojom súťaží návrhov. Vzhľadom na bezprecedentný rozsah plánovaných verejných investícií do novej Univerzitnej nemocnice preto SKA navrhuje prehodnotiť aktuálne prebiehajúci proces obstarávania projektu, kde jediným hodnotiacim kritériom je cena.