SKA rokovala o spolupráci s podpredsedom ZMOS

Predseda SKA, Ing. arch. Imrich Pleidel, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie SKA, Ing. arch. Rudolf Žákovský a riaditeľka úradu SKA, JUDr. Viera Hanuláková rokovali s podpredsedom ZMOS  Ing. Milanom Muškom najmä o možnosti spopularizovania architektonických súťaží v obciach a mestách na Slovensku. Ako možné formy navrhli: propagáciou architektonických súťaží v obecných novinách, publikovaním Manuálu architektonických súťaží Slovenskej komory architektov (SKA), krátkou prezentáciou dobrých príkladov zrealizovaných architektonických súťaží v regiónoch v rámci zasadnutí či iných podujatí organizovaných ZMOS-om či zorganizovaním odbornej konferencie ZMOS v spolupráci s SKA na tému súťaží návrhov. Podpredseda ZMOS prisľúbil tlmočiť požiadavky SKA a následne oboznámiť SKA s možnými formami spolupráce.