V spolupráci s ERGO Poisťovňou, a.s., Vám ponúkame výhodný produkt Skvelé bývanie (balík Basic, Plus a Extra) pre komplexné poistenie Vašej nehnuteľnosti a domácnosti. Predmetom poistenia je rodinný dom, byt vrátane jeho stavebných súčastí, príslušenstva (balkón, lodžia, terasa, komora, pivnica, chodba, garáž alebo garážové státie) a zariadenie domácnosti.
Poistenie Skvelé bývanie zahŕňa nasledovné poistné riziká:
požiar, výbuch, priamy/nepriamy úder blesku vrátane prepätia, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň alebo záplava, víchrica alebo krupobitie, ťarcha snehu, pokles alebo zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zemetrasenie, krádež vlámaním, lúpež, vnútorný/vonkajší vandalizmus, voda unikajúca z vodovodných zariadení, aerodynamický tresk, dym, skrat na elektromotoroch, atmosférické zrážky, lom skla, atď.
V poistení sú zahrnuté aj všetky hnuteľné veci, ako napr. nábytok, koberce, odevy, obuv, hotovosť, elektronika, zabudované
spotrebiče, umelecké diela, športové potreby, detské kočíky, invalidné vozíky, domáce zvieratá.
Navyše máte kryté:
● zodpovednosť za škodu z držby a vlastníctva nehnuteľnosti*
● zodpovednosť z bežného občianskeho života za škodu
príslušníkov domácnosti**
● poruchu chladiaceho zariadenia
● stratu zničenie alebo ukradnutie osobných dokladov
● poistenie úrazu Vašich psov a mačiek
● predĺženú záruku na elektrospotrebiče až po dobu 5 rokov
● krádež hnuteľných vecí z batožinového priestoru
motorového vozidla
● poistenie náhrobných kameňov
● garáž na inom mieste poistenia vrátane hnuteľných vecí
V cene poistenia automaticky získavate kvalitné asistenčné služby, vrátane právnej asistencie s finančným plnením až do výšky 1.500 EUR a psychologickej pomoci.

Vybrané asistenčné služby:

● limit na zámočníka 175 EUR
● limit na majstra (inštalatér, kúrenár, sklár, elektrikár, atď.) 250 EUR

*Limit pre SR je 100.000 EUR ** Limit pre SR je 100.000 EUR a limit pre celý svet je 350.000 EUR.
Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť, sme Vám vždy k dispozícii.
Bratislava
Mgr. Ivana Kocáková

tel.: +421 220 921 513
mobil: +421 910 319 115
ivana.kocakova@renomiabenefit.sk
Zvolen
Ing. Slávka Švantnerová

tel.: +421 453 211 372
mobil: +421 903 455 568
slavka.svantnerova@renomiabenefit.sk
Nitra
Jana Bolfová

mobil: +421 901 704 511
jana.bolfova@renomiaagro.sk
Košice
Ing. Martina Tóthová

tel.: +421 553 211 834
mobil: +421 911 367 550
martina.tothova@renomiabenefit.sk