Školenie „Psychológia farieb“

Slovenská komora architektov, v spolupráci so spoločnosťou Tarkett, Vás pozýva na školenie

Psychológia farieb:
Ako farby ovplyvňujú koncentráciu, učenie sa, či zotavenie pacientov?

Psychologický vplyv farieb poskytuje nielen stimulujúce a efektívne prostredie, ale môžu tiež aktívne podporovať blaho ľudí, ktorí trávia svoj čas v interiéri. Počas 4-hodinového interaktívneho školenia sa dozviete o vplyve farieb na zdravotnícke a školské prostredie, ako aj o tom, ako používať farby v rôznych priestoroch.

PREDNÁŠAJÚCA: Fabienne Bruyninckx, odborníčka na farby, riaditeľka spoločnosti Bruyninckx Designers. Venuje sa grafickému a priemyselnému dizajnu, spolupracuje so značkami ako Ford Motor Company, General Electric, Tarkett či Henkel na vývoji ich farebných konceptov a materiálov.

KEDY?  7. novembra 2019, 14:00 – 18:00 hod.
KDE?   Slovenská komora architektov, Námestie SNP 18, 811 06 Bratislava (budova Slovenskej sporiteľne, 2. poschodie)

Prezentácia bude prebiehať v anglickom jazyku. Vstup voľný.
Školenie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Prosíme z organizačných a kapacitných dôvodov o vyplnenie a zaslanie záväznej prihlášky do 5. novembra 2019 na e-mail: komarch@komarch.sk.

Organizačno-technicky zabezpečuje Inštitút Slovenskej komory architektov (ISKA).

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka
Výboru pre profesijné vzdelávanie architektov

  Pozvánka (814,6 KB, 151 hits)

  Záväzná prihláška (79,0 KB, 138 hits)