Slovenská komora architektov prehlbuje spoluprácu s Úniou miest Slovenska

Slovenské samosprávy aktuálne zápasia s pandémiou COVID-19, v dôsledku čoho ich čakajú nemalé straty na stane príjmov. Na druhej strane, aktuálna situácia posilňuje význam samospráv pre život obyvateľov Slovenska a deleguje množstvo úloh, ktoré je možné riešiť len na úrovni sídel. V závere septembra sa uskutočnilo dlho odkladané stretnutie zástupcov úradu SKA s vedením úradu Únie miest Slovenska. Spolupráca medzi našou stavovskou organizáciou a úniou združujúcou najväčšie mestské samosprávy v krajine má význam pre rozvoj kvalitných procesov v príprave investičnej činnosti v slovenských mestách. Obe strany prejavili záujem o prehĺbenie vzájomnej spolupráce. Okrem podpory súťaží návrhov budú naše organizácie spoločne hľadať predovšetkým možnosti pre riešenia dopadov klimatickej krízy.

https://www.uniamiest.sk/