SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV VO ŠTVRTOK ODOVZDÁ CENY CE•ZA•AR 2011

Slovenská komora architektov ako profesijná organizácia, ktorej jednou z úloh je starať sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, na základe čoho už desiaty rok organizuje súťažnú prehliadku – Cena za architektúru CE•ZA•AR.

Do súťaže CE•ZA•AR 2011, hodnotenej v šiestich kategóriách, architekti prihlásili celkovo 99 diel, čo je najvyšší počet v doterajšej histórii ceny. Do každej zo šiestich kategórií (Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér, Exteriér) nominovala porota tri architekonické diela a s nimi ich autorov a autorské kolektívy.
Odborná porota v medzinárodnom zložení (Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel – Liberec, Ing. arch. Andrej Alexy – Bratislava, Arch. John B.W.Bosch – Amsterdam, Ing. arch. Aleš Burian – Brno, Arch. Dipl.-Ing. Peter Riepl – Linz, Ing. arch. Iľja Skoček – Bratislava, prof. Peter Čanecký, Bratislava) prešla všetky nominované stavby. Víťazov v jednotlivých kategóriách sa dozvieme počas gala-večera, ktorý sa bude konať v Bratislave, v priestoroch Starej tržnice 13. októbra 2011 od 19:00 hod.
Usporiadatelia slávnostného vyhlásenia design factory pripravili na večer premiérové predstavenie jednotlivých nominovaných stavieb formou dokumentárnych dokrútok. Slávnostné odovzdávanie cien bude zaznamenávané pre odvysielanie na okruhu Rozhlasu a televízie Slovenska.
Jednotlivé prihlásené diela, nominované stavby a jednotlivých členov odbornej poroty si môžete pozrieť na špecializovanej stránke ročníka www.ce-za-ar.sk
Aj naďalej môžete hlasovať za cenu verejnosti usporiadanú online na webovej stránke denníka SME http://kultura.sme.sk/c/6045237/vyberte-najlepsie-architektonicke-dielo-roka-cezaar-2011.html
Ak sa nemôžete slávnostného udeľovania Ceny za architektúru Slovenskej komory architektov CE•ZA•AR 2011 zúčastniť, výsledky a víťazov v jednotlivých kategóriách môžete nájsť v piatok na www.komarch.sk alebo na www.ce-za-ar.sk