Slovenská komora architektov zaslala otvorený list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR

Predseda Slovenskej komory architektov Ing. arch. Imrich Pleidel zaslal ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi otvorený list vo veci postupu pri príprave výstavby športových zariadení národného významu bez vypísania architektonických súťaží.

Celý obsah otvoreného listu si môžete prečítať nižšie:

 

  Otvorený list - úplné znenie (559,5 KB, 1 387 hits)