SLUŽBA NA SPRÍSTUPNENIE SLOVENSKÝCH TECHNICKÝCH NORIEM ONLINE – OPAKOVANÁ VÝZVA

Vážené kolegyne a kolegovia,

k 29. októbru sme na predplatné služby STN-online dostali od cca 1500 členov komory iba 82 záväzných prihlášok, pričom minimálny počet na spustenie tejto služby je 100 predplatiteľov.

Dovoľujem si preto zopakovať výzvu, pôvodne publikovanú v SKAktualitách č. 14/2010, zaslaných mailom 30. augusta a v septembrovom čísle tlačených Informácií SKA. Ak Vás možnosť prístupu ku technickým normám zaujala, preštudujte si, prosím, text uvedených SKAktualít, resp. tlačovín, prístupný aj na webovej stránke komory (https://www.komarch.sk/aktuality/id/124/), kde je uvedený rozsah služby, jej výhody i nevýhody, spôsob sprístupnenia, predbežná cena a okolnosti prihlásenia sa. V prípade, že sa chcete stať predplatiteľom služby, vyplňte, prosím, priloženú záväznú prihlášku, podpíšte, zoskenujte a pošlite mailom na komarch@komarch.sk . Predstavenstvo vyhodnotí počet došlých prihlášok 30. novembra; ak neprekročia minimálny počet , službu nebude možné s jej poskytovateľom zazmluvniť.

Ďakujem a prajem veľa pracovných úspechov a rodinnej pohody.

Ing.arch. Juraj Šujan

predseda Slovenskej komory architektov