Splatnosť príspevkov na činnosť orgánov komory

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že splatnosť príspevkov na činnosť orgánov komory v zmysle čl. 11 ods. 3 písm. b) Štatútu SKA je každoročne do 30. apríla.

Zároveň si Vás dovoľujeme opätovne informovať, že predstavenstvo SKA sa dňa 16. apríla 2020 na svojom zasadnutí v súlade so svojimi kompetenciami uznieslo, že bude u všetkých svojich členov, dotknutých negatívnymi následkami pandémie nového koronavírusu a opatrení na zamedzenie jej šírenia, akceptovať oneskorené platby príspevkov na činnosť orgánov komory uhradené najneskôr do 30. júna 2020, bez ich navýšenia v zmysle čl. 12c ods. 6 Štatútu SKA.

  Účtovný doklad pre povinných členov SKA pre platbu príspevkov na činnosť orgánov komory realizovanú v období 1.5.2020 až 30.6.2020 (272,7 KB, 1 102 hits)

  Účtovný doklad pre dobrovoľných členov SKA pre platbu príspevkov na činnosť orgánov komory realizovanú v období 1.5.2020 až 30.6.2020 (274,3 KB, 360 hits)