Správy o činnosti výborov SKA za obdobie 2015 – 2017

Správy o činnosti výborov SKA za obdobie 2015 – 2017

Vážené členky, vážení členovia,

Správy o činnosti jednotlivých výborov Slovenskej komory architektov za volebné obdobie 2015 – 2017 nájdete na https://www.komarch.sk/?page_id=10227