Sprístupnenie STN členom SKA

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov poverilo predsedu Iľju Skočeka podpísaním zmluvy s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorá zabezpečuje voľný bezplatný prístup k STN normám na rok 2021 pre všetkých členov SKA – autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov.

Sprístupnenie služieb STN online je určené pre všetkých členov SKA, ktorí o službu prejavia záujem. Na základe e-mailu, odoslaného dňa 17.12.2020, bolo potrebné potvrdiť svoj záujem na získanie uvedenej služby.

Na základe potvrdenia údajov v nami zaslanom e-maile, budú záujemci v januári 2021 kontaktovaní priamo Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý prístup – pre jeden počítač, vo verzii “na čítanie” – našim členom sprostredkuje. Pre tých, ktorí nám na náš mail neodpoviete uvedeným spôsobom, ponúkanú službu, žiaľ, nebudeme môcť sprístupniť.

Veríme, že bezplatný prístup k normám sa stane užitočnou a praktickou pomôckou vo Vašej praxi. Slovenská komora architektov Vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech sú plné zdravia a rodinnej pohody.

Autorkou ilustrácie je Ivana Čobejová (layout Ľubica Segečová).