Stanovisko Predstavenstva Slovenskej komory architektov k trasovaniu električkovej trate popred novú budovu SND

 

Stanovisko Predstavenstva Slovenskej komory architektov k trasovaniu električkovej trate popred novú budovu SND: TU