STN online 2013 – UPOZORNENIE

Vážené kolegyne a kolegovia,

 do dnešného dňa eviduje úrad komory 79 prihlášok na odber služby STN online, teda digitálneho sprístupnenia slovenských technických noriem z oblasti navrhovania a realizovania stavieb rozšírenú o normy týkajúce sa výkonu povolania  krajinného architekta. Pripomíname, že zmluvu so SÚTN budeme môcť podpísať pre rok 2013 za rovnakých podmienok ako v uplynulom roku len za predpokladu, že počet záujemcov prihlásených na odber služby v roku 2013 bude najmenej 100. Žiadame všetkých, ktorí majú záujem o túto službu SÚTN a sú rozhodnutí stať sa predplatiteľmi, aby sa prihlásili zaslaním vyplnenej prihlášky na úrad komory najneskôr do 31. januára 2013. Uvedené platí aj pre doterajších predplatiteľov služby.

 

Prihlásenie:

Prihlášku na ročné predplatné nájdete na našej stránke www.komarch.sk.