STN-online 2014 – uzávierka prihlášok 31.1.2014

countdown

Pripomíname, že sa blíži termín uzávierky podania prihlášok na odber služby STN-online. K dnešnému dňu bolo úradu doručených 45 prihlášok. Aktivovanie tejto služby je podmienené minimálnym počtom 100 odberateľov. V opačnom prípade nebude možné službu aktivovať.

 

Ing. Oľga Miháliková
zástupkyňa riaditeľky úradu