Stretnutie na počesť oceneného Ing. arch. Alexnadra Béla

      Útvar hlavného architektka mesta Košice Vás srdečne pozýva na stretnutie na počesť oceneného Ing. arch. Alexandra Béla, cenou Emila Belluša za rok 2017.

      Ocenenie za celoživotné dielo v oblasti urbanizmu a architektúry, udelil Spolok architektov Slovenska.

      Stretnutie sa uskutoční 13. decembra  2017 o 14.00 hod. v budove Magistrátu Mesta Košice vo foyer pred zasadačkami.

  Pozvánka (685,3 KB, 265 hits)