Stretnutie predsedu Slovenskej komory architektov na Ministerstve hospodárstva SR

Predseda Slovenskej komory architektov (SKA) Ilja Skoček sa spolu s predsedom SKSI prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimírom Benkom, PhD.; Ing. Jozefom Pálešom členom Predstavenstva SKSI a prezidentom ZSPS Ing. Pavlom Kováčikom, PhD., MBA stretli na rokovaní s Mgr. Ing. Milošom Ďurecom, poradcom ministra hospodárstva.
V úvode rokovania predstavili účel a postavenie inštitúcii, ktoré zastupujú a ďalej sa venovali hlavnej téme ich stretnutia a to filozofii nájomných bytov a príprave tvorby nového stavebného zákona.

Zástupcovia oboch komôr prezentovali svoje spoločné prieniky a záujem presadzovať spoločné kompromisné stanovisko za obe komory.

V závere rokovania sa dohodli na ďalších rokovaniach na tematických platformách, ktoré pre tento účel vykreuje rezort hospodárstva.